Wijziging alimentatie

Je komt er liever niet meer in aanraking, alimentatie. Het betekent namelijk dat jij en je partner hebben besloten om een einde aan het huwelijk te maken. Misschien was u al vele jaren samen, misschien pas kort, maar toch. U heeft op een bepaald moment gedacht en gelooft ‘tot de dood ons scheidt’ en het is altijd verdrietig als dit niet het geval blijkt te zijn. Een huwelijk is een verbond en wanneer je gaat scheiden moet er van alles geregeld worden. In de wet is vastgelegd dat er ook een plicht bestaat om na de scheiding zorg voor elkaar te dragen. Vaak is er binnen huwelijken sprake van een ongelijke inkomensverdeling. De vrouw werkt en de man is meer thuis, of andersom. Op deze manier kan het inkomen ongelijk verdeeld zijn en wanneer er sprake van een scheiding is, dan zou zonder deze regelingen, een rampzalige situatie kunnen ontstaan voor de partij die het gezin op zich heeft genomen. We hebben twee soorten alimentatie; te weten de kinder- en de partneralimentatie. Vooral als er kinderen in het spel zijn is het zaak dat deze er niet op achteruit gaan. Er kan dan bijvoorbeeld worden besloten dat een deel van het inkomen van de ene partner wordt afgestaan aan de andere zodat deze nog wel dezelfde levensstijl aan de kinderen kan bieden als in het huwelijk. Een wijziging van de alimentatie kan soms aan de orde zijn omdat er in de situatie iets veranderd. Daarover zo meer. De hoogte van het bedrag dat maandelijks wordt betaald aan een van de ouders of een van de partners is afhankelijk van een aantal zaken zoals;

  • Situatie zoals deze was tijdens het huwelijk
  • De hoogte van het inkomen van beide partners
  • Het wel of niet hebben van kinderen

Wijziging alimentatie; hoe weet je of het aan de orde is?

Bij alimentatie-wijzigen.nl ben je aan het juiste adres als je antwoord wilt op de vraag; is wijziging alimentatie op mij van toepassing. Het leven is veranderlijk; dat geldt voor alles en ook voor het inkomen en de situatie van uw ex partner of die van jou. Een wijziging van de alimentatie kan op uw situatie van toepassing zijn wanneer een van u meer is minder is gaan verdienen. Ook kan er sprake zijn van wijziging alimentatie als u of uw ex partner opnieuw gaat trouwen of een kind krijgt. Het is hoe dan ook aan te raden om zo nu en dan en check te doen. Het kan vaak een hoop schelen wanneer er veranderingen van de situatie optreden en daar wilt u natuurlijk van op de hoogte zijn. De deskundigen van alimentatie-wijzigen.nl kunnen samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn. Advies is altijd gratis en vrijblijvend. Op de website vind u de check. Deze check begint altijd met een intake gesprek waarin de belangrijkste zaken aan de orde zullen komen. Een wijziging alimentatie is belangrijk, maar u moet er wel wat gegevens voor verzamelen voor het ook echt aan de rechter kan worden voorgelegd.

Waarom belangrijk?

Wij krijgen wel eens vragen over waarom wijziging alimentatie belangrijk is; en daar kunnen we eenduidig over zijn. U wilt dat het bedrag dat u ontvangt of verstrekt strookt met de huidige situatie en gezien situaties veranderen, is een regelmatige check van belang. Omdat wij werken met een kundig team aan specialisten, weet u snel waar u aan toe bent. Mocht in interesse hebben of het vermoeden hebben dat de wijziging alimentatie eventueel op uw situatie van toepassing is, dan is het slim om eens te kijken naar de mogelijkheden van het veranderen van het bedrag.