Waar helpt een verzekeringsadvocaat je mee?

Een ongeluk zit in een klein hoekje, althans, dit wordt vaak gezegd. Dit klopt enigszins wel en wanneer er schade is, is het natuurlijk fijn om hier verzekerd tegen te zijn. Je meldt de schade bij de verzekeraar, waarna de schade vaak netjes wordt vergoed. Echter kan het zich voorkomen dat er een discussie ontstaat met de verzekeraar voerde vraag of het vergoed kan worden en voor hoeveel, bij dit soort geschillen kun je een verzekeringsadvocaat inhuren. Advocatenkantoor Phea in Arnhem biedt je uitkomst en staat je bij met raad en daad, ze beschikken over advocaten met een ruime ervaring met dit soort gerelateerde zaken.

Waarom zou je een verzekeringsadvocaat inschakelen?

De advocaten adviseren niet alleen, ze onderhandelen en procederen ook bij de verzekeringsgeschillen. Een groot deel van het verzekeringsrecht is geregeld in titel 7.17 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin zijn gedetailleerde voorwaarden opgenomen waaraan een rechtsgeldige verzekeringsovereenkomst dient te voldoen, hoe verzekeringsnemer en verzekeraar zich tegenover elkaar dienen te gedragen en onder welke beperkte gevallen een verzekeraar een verzekeringsuitkering mag weigeren. Een deel van deze wettelijke voorschriften zijn dwingend voorgeschreven en van een deel mag de verzekeraar via de polisvoorwaarden afwijken.

Omdat de aanleiding voor verzekeringskwesties vaak aansprakelijkheidsvraagstukken betreft, heeft een goede verzekeringsadvocaat tevens diepgaande kennis van en ervaring met het aansprakelijkheidsrecht.

Advocatenkantoor Phea is een advocatenkantoor die een specialisatieopleiding verzekeringsrecht heeft gevolgd en deze met lof, dus cum laude, heeft afgerond. Advocatenkantoor Phea adviseer en procedeert dus met regelmaat in kleine en grote verzekeringszaken. 

Bij wat voor zaken wordt een verzekeringsadvocaat ingeschakeld?

Een verzekeringsadvocaat wordt met name ingeschakeld als de verzekeraar weigert een schade-uitkering te betalen. De verzekeraar kan voor die weigering tal van redenen proberen aan te voeren. Veelvoorkomende zaken waar een verzekeringsadvocaat voor wordt ingeschakeld zijn:

  • Weigering van de (volledige) uitkering of dekking
  • Er is sprake van brandschade, waarbij de verzekeraar geen dekkingspunt inneemt of weigert tot dekking over te gaan
  • De verzekerde heeft een rechtsbijstandverzekering, maar de verzekerde wilt liever bijgestaan worden door een advocaat en doet een beroep op het recht op vrije advocaat keuze.  Of de rechtsbijstandverzekeraar zegt dat de zaak van verzekerde geen kans van slagen heeft en de verzekerde wilt dat nagekeken hebben door een advocaat-scheidsrechter door middel van een second opinion. De verzekeraar dient hiervoor te betalen
  • De verzekerde heeft een autoverzekering en heeft schade geleden als gevolg van diefstal (gedeeltelijk of geheel), vandalisme, joyriding of een aanrijding. De verzekeraar doet technisch onderzoek of toedrachtsonderzoek en stelt dat op basis van onderzoek de feiten anders liggen waardoor geen dekking bestaat
  • De verzekerde wordt ten onrechte beticht van verzekeringsfraude, ook wel opzettelijke misleiding van de verzekeraar genoemd
  • De verzekerde heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en bij arbeidsongeschiktheid wordt door de verzekeraar vastgesteld dat een ziekte of kwaal uit het verleden niet is vermeld op het aanvraagformulier
  • De verzekeraar weigert (volledige) uitkering, omdat zij stelt dat sprake is van zogenaamde risicoverzwaring, zoals een gewijzigde bestemming, langdurige vakantie, leegstand etc., terwijl de verzekerde dit volgens de verzekeraar had moeten melden. Als de verzekerde dit had gemeld, was de verzekering volgens de verzekeraar niet voortgezet. 

Natuurlijk staan niet alle zaken hierboven opgesomd dat een een verzekeringsadvocaat behandelt, hier kunnen namelijk boeken over geschreven worden. Als jij ook een geschil hebt met je verzekeraar, laat je bijstaan door een verzekeringsadvocaat van het advocatenkantoor Phea in Arnhem.