Vakkundige legionellapreventie

Legionella is gevaarlijk en een besmetting meet legionella zit dan ook in een kleiner hoekje dan men denkt. Legionellapreventie door een gespecialiseerd bedrijf is dan ook belangrijk en zeer aan te raden. De preventie van RadaSafe biedt hierin de oplossing. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen, ook bij legionella.

Legionellapreventie voor particulieren en bedrijven

Over legionella bestaat vaak een misverstand dat besmetting niet in het eigen huis kan voorkomen. Toch is legionellapreventie juist ook bij particuliere woningen sterk aan te raden. Legionella is een zeer schadelijke bacterie die zich ophoudt in sanitaire omgevingen. Legionella staat in verband met water en zo kan legionella zich snel verspreiden. Legionellapreventie kan in huis al vrij eenvoudig worden ingezet, bijvoorbeeld met een:

  • Anti-legionella douchekop
  • Speciale legionellafilters
  • Een knijpdouche

Deze simpele middelen zijn zeer doeltreffend bij legionellapreventie en zorgen ervoor dat legionella in huis geen kans meer krijgt. Een anti-legionella douchekop zorgt ervoor dat er veilig een douche kan worden genomen en dat er geen gevaar op besmetting ontstaat. Veel mensen krijgen, bewust of onbewust, water via de douchekop binnen. Legionella is een bacterie die langzaam werkt, maar die, zodra die toeslaat het zenuwstelsel aantast. Dit maakt dat legionellabesmetting zeer nare gevolgen kan hebben. Ditzelfde geldt voor het werken in de keuken. Veel legionellabesmettingen worden veroorzaakt door verkeerd gebruik van spullen in de keuken en daarom is er de speciale knijpdouche voor een spoelkeuken, om legionellapreventie op die manier extra kracht bij te zetten. Vooral wanneer we kijken naar het zakelijk gebruik van deze legionellapreventie, is de knijpdouche voor elke spoelkeuken in een restaurant een onmisbaar middel. Als horecabedrijf kan gewoonweg het risico niet gelopen worden om legionella de kans te geven gasten en medewerkers ziek te maken. Legionellapreventie is daarmee belangrijk bij alle organisaties waar het publiek wordt blootgesteld aan situaties waarbij een legionellabesmetting een reële kans vormt.

De werkwijze van RadaSafe

RadaSafe heeft werk gemaakt van legionellapreventie en dit is goed op www.radasafe.nl terug te lezen. De legionellapreventie uit zich in verschillende ontwikkelde producten waaronder de anti-legionella douchekop en de knijpdouche. Dit zijn douchekoppen die zijn ontwikkeld door Rada Sanitairtechniek en waarin een speciaal legionellafilter is aangebracht waardoor de legionellapreventie in de huidige situatie kan worden doorgevoerd. Dit scheelt natuurlijk veel werk en tijd. Het is een speciale manier van filteren, waarbij het water dat uit de douchekop wordt gefilterd en dat met een lange levensduur. Er zijn reeds vele openbare zwembaden die voor alle douches een anti-legionellafilter hebben laten aanbrengen. Het is goed dat dit gebeurt, omdat niemand wil dat kinderen, maar ook volwassenen of mensen met een verminderde weerstand of verslechterde gezondheid in aanraking kunnen komen met legionella. Preventie is dan ook een absolute must voor dit soort openbare locaties, omdat de gevolgen van legionella niet te overzien zijn. Op het moment dat er legionella ontdekt wordt is het leed zo groot dat de locatie de deuren voorlopig wel kan sluiten en in veel gevallen wordt zelfs het landelijk nieuws gehaald. Voor veel bedrijven, organisaties en instellingen is het dus ondenkbaar om niet preventief legionella te bestrijden. De investering is daarnaast ook nog eens gering en dat maakt dat preventie via RadaSafe een interessante optie is. Zolang legionella dus deel uit maakt van onze wereld zullen we ons moeten weren met preventiemaatregelen zoals die door RadaSafe worden geboden. Ontdek wat de producten en dienstverlening van RadaSafe voor u en uw organisatie kunnen betekenen op www.radasafe.nl en neem contact op voor meer informatie. Zorg dat u preventief ervan verzekerd bent dat bij u legionella nooit de kans krijgt om een probleem te veroorzaken.