Re integratietraject

Als een werknemer langdurig bij huis is geweest vanwege ziekte, dan is het aan te raden dat er een re integratietraject gestart wordt. De arts van het UWV, waarbij de zieke onder controle heeft gestaan, zal dit ook zeker aanraden. Zowel voor werknemers als voor werkgevers is het fijn dat dergelijke trajecten bestaan. Als jij immers altijd gewerkt hebt, maar je bent er door ziekte een hele tijd uit geweest, dan wil je wel graag weer terugkeren op de werkvloer en een re integratietraject kan jou daar zeker bij helpen. Voor de werkgever is het ook prettig, want deze moet zieke werknemers immers een flinke periode door blijven betalen. Vanuit financieel oogpunt is het dan wel zo prettig als het lukt om de persoon in kwestie weer aan het werk te krijgen. En natuurlijk wil je als werkgever ook graag gewoon dat jouw werknemer zich weer goed voelt en weer zoveel mogelijk ingezet wordt, om weer voldoening eruit te halen. Je wilt immers ook gewoon het beste voor de mensen die voor jou werken. Als dat een re integratietraject is, als dat hen kan helpen, dan is dit natuurlijk heel erg prettig.

Verloop van re integratietraject

Als er een re integratietraject gestart wordt, hoe werkt dit dan? De eerste stap is het inschakelen van een bureau dat hierin gespecialiseerd is. Hun arbeidsdeskundige zal vervolgens met beide partijen om de tafel gaan, dit om een goed beeld te vormen van de situatie zoals die op dat moment is. Ook kan een bezoek aan het bedrijf geregeld worden, om de werkplekken met eigen ogen te kunnen beoordelen. Ook dit weer om een zo goed mogelijk beeld te vormen. Vervolgens zal er een eerste spoor re integratietraject gestart worden. De eerste stap daarbij is kijken of het voor de persoon in kwestie mogelijk is om in zijn of haar oude functie bij hetzelfde bedrijf terug te keren. Soms is dat geen enkel probleem, in andere gevallen zullen er misschien wat maatregelen genomen worden om dit voor elkaar te krijgen en in weer andere gevallen zal er geconstateerd moeten worden dat dit geen optie is. Dan wordt een volgende stap in het eerste spoor traject gezet, namelijk onderzoeken of er binnen hetzelfde bedrijf een andere functie bestaat waarin de werknemer wel zou kunnen werken. Ook hier kan het nodig zijn om dan wat maatregelen te zetten. Blijkt ook dit niet mogelijk, dan gaat het re integratietraject verder via het tweede spoor.

Proficiënt vindt een oplossing

Bij een tweede spoor re integratietraject wordt er buiten het bedrijf gekeken. Welke functies zou deze persoon wel kunnen doen, welke bedrijven zouden wel een optie vormen? Een goed bureau kan hierbij op verschillende manieren hulp bieden, namelijk:

  • het actief zoeken naar een werkervaringsplaats
  • het oefenen van sollicitatiegesprekken
  • helpen bij een goed en helder CV opstellen
  • meehelpen bij het schrijven ven goede sollicitatiebrieven

Niet ieder bureau zal evenveel ondersteuning bieden bij het gehele re integratietraject, maar dit gebeurt wel als jullie ervoor kiezen om Proficiënt in te schakelen. Zij bieden alle hiervoor genoemde zaken en meer. Is er namelijk via het tweede spoor een plek gevonden, dan helpen zij met het opstellen van de arbeidsovereenkomst of detacheringsovereenkomst. Ook bieden zij een maand begeleiding aan in de nieuwe functie binnen de nieuwe organisatie. Proficiënt onderscheidt zich dus echt door een zeer gedegen ondersteuning en begeleiding. Daar komt bij dat zij in het hele land werkzaam zijn, dus ook jou kunnen helpen. Ben jij op zoek naar een bureau dat kan helpen bij het re integratietraject, dan ben je bij Proficiënt dus aan het juiste adres!