Maak goede afspraken omtrent uw echtscheiding met een professionele mediator scheiding in Amsterdam

Een scheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Naast het emotioneel afsluiten van een hoofdstuk van uw leven, komen er ook een hoop praktische problemen kijken bij een scheiding. Wie van u tweeën moet bijvoorbeeld op zoek naar een nieuwe woning? En, mocht u kinderen hebben, wie neemt op welke momenten de zorg voor hen op zich? Een mediator scheiding in Amsterdam kan u helpen met het opstellen van heldere en eerlijke afspraken, die bovendien rechtsgeldig zijn.

Wat kan een mediator scheiding in Amsterdam voor u betekenen?

Ten tijde van uw huwelijk hebt u er niet alleen voor gekozen om voortaan samen door het leven te gaan, maar bent u ook allerlei juridische rechten en plichten aangegaan. U hebt bijvoorbeeld samen een huis gekocht, of een gezamenlijke bankrekening geopend. Wellicht heeft u zelfs kinderen samen. Wanneer u definitief hebt besloten te gaan scheiden, zullen u en uw partner dus een manier moeten vinden om hier mee om te gaan. Vragen die hierbij een rol spelen zijn onder meer:

  • Welke partner betaalt de ander alimentatie, en hoe hoog is dit bedrag?
  • Bij welke partner gaan de kinderen op welke dagen wonen?
  • Wie blijft er in de echtelijke woning wonen?
  • Hoe worden de inboedel en gezamenlijk vermogen verdeeld?

Veel mensen denken bij scheidingen gelijk aan een gang naar de rechter. Hoewel dit inderdaad een mogelijke optie is, is een rechtszaak een dure aangelegenheid, die bovendien maandenlang kan duren. Het kan echter voorkomen dat u en uw partner het na een goed gesprek nog steeds niet eens zijn over bepaalde zaken. Een mediator scheiding in Amsterdam is in deze gevallen een perfect alternatief voor de rechtbank. Mediation resulteert in een juridisch bindende overeenkomst, zonder dat daar een rechter of een advocaat aan te pas komt. Daarbij is een mediator scheiding in Amsterdam in bijna alle gevallen ook nog eens veel goedkoper.

Hoe ziet het traject van mediation er uit?

Voor het aangaan van een mediation traject is de toestemming nodig van beide partners. Als u het erover eens bent om uit elkaar te gaan kunt u uw aanstaande ex wijzen op de mogelijkheid van mediation – bijvoorbeeld bij Marlet Mediation. Na een kennismakingsgesprek, waarin u uitleg krijgt over het mediation proces, kunt u een mediation overeenkomst tekenen. Het tekenen van deze overeenkomst is het begin van het traject. Tijdens een mediation sessie leggen zowel u als uw partner aan de mediator scheiding in Amsterdam uit waar het probleem zit, en op welke punten u het niet eens kunt worden. Een mediator scheiding in Amsterdam van Marlet Mediation biedt ruimte voor de gevoelens van beide partijen, en stuurt het gesprek zodanig dat de partners begrip krijgen voor elkaars situatie. Door middel van het stellen van de juiste vragen probeert hij of zij u zelf met voorstellen te laten komen voor een eerlijke regeling. Onder begeleiding van de mediator onderhandelt u met uw partner over de gedane voorstellen. Wanneer alle hoofdpunten zijn besproken stelt de mediator scheiding in Amsterdam op basis van de uitkomsten een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Hierin staan alle afspraken die u samen gemaakt heeft zwart op wit. De vaststellingsovereenkomst is juridisch bindend, wat betekent dat u zich er op kunt beroepen voor de rechter wanneer uw ex-partner de voorwaarden ervan zonder uw toestemming schendt. U kunt meer lezen over mediation bij Marlet Mediation op de website http://www.marletmediation.nl/mediator-scheiding-amsterdam/. Hier vindt u onder meer de contactgegevens van deze mediator scheiding in Amsterdam, maar kunt u ook meer lezen over bijvoorbeeld mediation bij een arbeidsconflict of een uit de hand gelopen burenruzie. Lees meer…